For Husbanken sin kommunikasjonsavdeling designet vi ny profilering. Dette ga grunnlaget for en mengde skriv og rapporter de fortsatt gir ut i dag.